Bezplatná domáca zdravotná starostlivosť 

Komplexná ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť u vás doma pre okres Michalovce.

O nás

SADOS s.r.o je spoločnosť, ktorá už viac ako 25 rokov ponúka komplexnú domácu zdravotnú starostlivosť, odbornú rehabilitačnú a opatrovateľskú starostlivosť pre celý okres Michalovce.

Zdravotnú starostlivosť poskytujú kvalifikované sestry alebo fyzioterapeuti v domácom prostredí. Je určená pre pacientov všetkých vekových skupín.

Na túto zdravotnú pomoc máte nárok a je bezplatná.

Poskytujeme

Služby sú poskytované priamo v domácom prostredí pacienta a sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Pre koho je starostlivosť určená?

 • imobilným, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie
 • po hospitalizácii
 • ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je potrebné, aby boli hospitalizovaní
 • pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
 • rizikovým a chronicky chorým napr. s diabetes mellitus (cukrovka), s onkologickým ochorením, so srdcovo-cievnym ochorením, a pod.
 • v terminálnom štádiu ochorenia, alebo s inými zdravotnými problémami
 • po mzgovej príhode, úrazy, zlomeniny, výmeny kĺbov, stopy po COVID-19...
POSKYTUJEME
 • Komplexná odborná ošetrovateľská starostlivosť
 • Meranie fyziologických funkcií
 • Podávanie injekcií, infúzií
 • Odber krvi a iného biologického materiálu
 • Preväz a ošetrovanie rán a dekubit
 • Odborná rehabilitácia a fyzioterapia
 • Starostlivosť o imobilného, inkontinentného, onkologického, stomického a diabetického pacienta

Kontaktujte nás

Adresa

SADOS s. r. o.

Námestie osloboditeľov 81

Michalovce

071 01

E-mail
Telefón