SADOS, s.r.o.


Prejdi na obsah

Zmluvné poisťovne

» Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Kód : 24
Sídlo:
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava

Back office:
Cintorínska 5
949 01 Nitra 1
Zákaznícka linka : 0800 150 150
info@dovera.sk

Krajská pobočka Košice :
Moldavska cesta 8/A,
040 11 Košice


»
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., : Kód : 25
generálne riaditeľstvo
Mamateyova 17, P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
IČO 35 937 874
tel: 02/6727 7111, Call centrum 0850 003 003
fax: 02/6727 7310
e-mail: call centrum
Pobočka Michalovce: Kód : 2545
Námestie slobody 17
071 01 Michalovce 1
Tel.: 056 / 687 03 11
Fax : 056 / 687 03 91


» Zdravotná poisťovňa UNION a.s. Kód : 27
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava
Zákaznícke centrum: 0850 003 333
e-mail : union.direct@union.sk
Pobočka Michalovce :
Nám. Slobody 3
071 01 Michalovce
056/6425749


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu