SADOS, s.r.o.


Prejdi na obsah

História ADOS

Zakladateľka SADOS - Mgr. Ľubica Harvanová

réplicas relogio emporio armani feminino
réplica carteira gucci
kobe 6代籃球鞋
coach 皮夾
réplicas relógios Michael Kors
gucci feminino
kobe 7代籃球鞋
coach 長夾

História :

SADOS, s.r.o. vznikla 1.1.2007 ako priamy pokračovateľ a nástupca spoločnosti SADOS - Ľubica Harvanová, ktorá začala svoju činnosť 1.7.1995 na základe povolenia okresného štátneho lekára s cieľom poskytovať domácu ošetrovateľskú starostlivosť občanom mesta a okresu Michalovce. Od začiatku bolo našou ambíciou sprístupniť túto službu čo najširšiemu okruhu ľudí, čomu zodpovedalo i zamestnanie piatich zdravotných sestier s rôznou špecializáciou. Avšak napriek deklarovanej podpory zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v našom snažení, táto následne ustúpila od zámeru podpísať s nami zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti svojím poistencom prostredníctvom ADOS. Vzhľadom na vtedajšie rozloženie poistencov medzi existujúcimi zdravotnými poisťovňami toto rozhodnutie nám spôsobilo veľmi silné existenčné ťažkosti. Od úplného kolapsu nás zachránilo len podpísanie zmluv so združením súkromných zdravotných poisťovní, ktoré uvedenú službu, i keď veľmi obmedzenú, svojím poistencom poskytovalo a realizovaním obchodných aktivi, ktoré však nemali vôbec nič spoločne so zdravotníctvom. Obdobie, ktoré následovalo sa dá nazvať plným právom dobou "temna" ADOS-ov. No my sme robili všetko preto aby Agentúra "prežila".
Postupne si spoločnosť vybudovala, kvalitne poskytovanými službami, vysoké renomé, ktoré i naďalej rozvíja. V súvislosti s legislatívnymi zmenani, ktoré prebiehali v roku 2006 v oblasti zdravotníctva, rozhodli sme sa zmeniť právnu formu podnikania a v septembri založili spoločnosť s ručením obmedzeným SADOS, so začiatkom činnosti 1.1.2007. Zmenili sme síce právnu formu, ale na kvalite vykonávanej práce to nezanechalo žiadne následky. Ba práve naopak, pokračujeme i naďalej v nastúpenom trende sústavného skvalitňovania nami poskytovaných služieb.


Prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na odporúčanie:

* lekára primárnej starostlivosti
* lekára odbornej ambulancie
* ošetrujúceho lekára lôžkového oddelenia nemocnice
* na vlastnú žiadosť pacienta

Pracovníčky ADOS sú kvalifikované zdravotné sestry, zdravotné sestry špecialistky, sestry s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou na lôžkových odd. nemocnice, ktoré Vám zabezpečia odporúčané služby na vysokej odbornej úrovni. Do náplne ponúkaných služieb patrí napríklad: podávanie liekov, aplikácie injekcií, infúzií, aplikácia inzulínu vrátane zacvičenia k aplikácii, ošetrovanie rán vrátane pooperačných a poúrazových preväzov, prevencia a ošetrovanie dekubitov, odber krvi a moču na vyšetrenie. Ďalej polohovanie nevládnych pacientov a ich ošetrenie, ošetrovateľská rehabilitácia, meranie tlaku krvi, pulzu, dychu, nácvik chorého na sebaobsluhu, cievkovanie a zavedie permanentného katétra u žien, odborná rehabilitácia podľa ochorenia a iné odborné ošetrovateľské služby.
Sestry sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.
Garantom kvality poskytovaných služieb je odborný zástupca spoločnosti s dlho ročnou odbornou praxou.


réplicas relógio michael kors feminino
réplica bolsas prada
kobe 8代籃球鞋
coach 手拿包
réplicas relógio michael kors masculino
réplica carteira prada
nike 鞋
coach 零錢包
réplicas relógios Cartier
prada feminino
nike 慢跑鞋
coach 包包
réplicas relógios Omega
réplica bolsas chanel
nike 運動鞋
coach 斜背包

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu
réplicas relógios Tissot
réplica carteira chanel
nike 女鞋
coach 托特包
réplicas relógios Breitling
chanel feminino
nike air max
coach 後背包