SADOS, s.r.o.


Prejdi na obsah

Cenník služieb

Uvedené ceny účtujeme výhradne pacientom, ktorým ošetrovateľská starostlivosť nie je hradená jeho zdravotnou poisťovňou zo zdravotného poistenia, či takým ktorý nie su vôbec zdravotne poistení ( mimo občanov EU, ktorí sú zdravotne poistení v mieste trvalého pobytu).

Na prepočet použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

réplicas relógios Chopard
réplica carteira hermes
new balance 574
gucci 手錶
réplicas relógios MontBlanc
hermes feminino
new balance 996
gucci 太陽眼鏡

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom.
0,40 €/km

Výmena permanentného katétra u ženy.
4,98 €

Cievkovanie ženy.
3,32 €

Odber výterov na kultiváciu.
1,66 €

Očistná klyzma.
4,32 €

Odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty.
1,66 €

Aplikácia liečiva i. m., s. c.
1,66 €

Aplikácia liečiva i.v.
3,32 €

Podanie a sledovanie infúzie do 250 ml.
6,64 €

Podanie a sledovanie infúzie nad 250 ml.
8,30 €

Ošetrenie 1 dekubitu.
do 5 cm - 3,32 €
nad 5 cm - 4,65 €

Ošetrenie 1 vredu predkolenia.
do 5 cm - 3,32 €
nad 5 cm - 4,65 €

Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka.
3,32 €

Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút.
3,65 €

Odber krvi venepunkciou (1 kontajner).
1,99 €

Odber kapilárnej krvi.
1,66 €

Doprava biologického materiálu do laboratória, za každých 30´.
1,66 €

Odsávanie pacienta.
3,32 €

Vyšetrenie moču indikátorovým médiom.
1,66 €

Úprava postele 1x.
1,66 €

Starostlivosť o ústnu dutinu.
1,66 €

Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta, alebo s imunodeficientným stavom.
3,32 €

Podávanie kyslíka.
3,32 €

Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie seterskej anamnézy.
2,66 €

Poučenie príbuzných, alebo členov komunity.
1,33 €

Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS).
5,31 €

Priebežne hodnotenie KOS a zmena plánu OS.
1,99 €

Vyhodnotenie KOS a záverečná správa.
3,98 €

Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti.
3,32 €

Ošetrovateľská hygiena - celková kúpeľ na lôžku.
3,32 €

Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny katétra u ženy.
4,98 €

Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu.
2,32 €

Starostlivosť o epidurálny katéter.
3,49 €

Polohovanie pacienta.
2,32 €

Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta.
2,66 €

Každá ďalšia zmena v diétnom režime.
1,00 €

Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon.
0,83 €

Výživa pacienta sondou, za jeden výkon.
1,99 €

Liečebná klyzma.
4,32 €

Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta. Raz za dve hodiny.
4,65 €

Sledovanie diurézy, za každých 12 Hod.
0,66 €

Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách.
3,32 €

Čistenie tracheálnej kanyly.
1,16 €

Aplikácia neinjekčnej liečby.
1,46 €

Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého zábalu.
1,66 €

Nácvik podávania inzulínu.
1,59 €

Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov.
3,32 €

Výplach oka.
1,99 €

Preväz rany o veľkosti do 5 cm štvorcových.
3,49 €

Preväz rany o veľkosti nad 5 cm štvorcových.
5,81 €

Odsatie žalúdočného obsahu.
5,15 €

Práca setry pri domácej peritoneálnej dialýze.
7,44 €

Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase (Po - Pia).
2,12 €

Návšteva klienta v mimo pracovnom čase (od 19,00 do 07,00 Hod), v So, Ne a vo sviatok.
3,32 €

Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia.
2,66 €

Podavanie cytostatik do zavedeného katétra.
5,81 €

Kontrola glykemie glukomerom.
1,39 €

réplicas relógios U-boat
réplicas de bolsa
new balance 999
gucci 台灣
relógios famosos
comprar réplicas de bolsas
new balance 580
gucci 圍巾
réplicas de relógios
réplica bolsas louis vuitton
new balance 998
gucci 長夾
réplicas de relógios masculinos
réplica bolsa louis vuitton
new balance 鞋
gucci 托特包

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu
réplicas de relógios femininos
réplica cinto louis vuitton
new balance 台灣
gucci 零錢包
réplicas de relógios importados
réplica carteira louis vuitton
new balance 運動鞋
gucci 鑰匙包